Кружки
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru Как вылечить грыжу живота описано тут - https://gryzha.kiev.ua

На изображении может находиться: 4 человека

“Айтматовду окуйбуз” аттуу онлайн- сынак республиканын  жалпы билим берүүчү окуу мектептеринин, мектептен тышкаркы  билим берүүчү мекемелердин окуучуларынын арасында жайкы эс алуу  убагында өткөрүлөт

 

2020 “Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо” жылынын алкагында өтөт.

Жалпы Жоболор

Ааламдын жазуучусу болгон,  улуу инсан, ойчул, заманыбыздын   залкар  жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Ч.Т.Айтматовдун өмүрү жана  чыгармачылыгы  - бул бир  доорду камтыйт. Автордун  чыгармалары балдардын нравалык кулк мүнөздөрүн  калыптандырууга, Ата-Мекенди сүйүүгө, адамдарды бири бирин сыйлоого, жакшы иштерге  түрткү берип, эмгекке үйрөтүп, өз мекенинин патриоту  болууга , абийирдүүлүккө чакырат. Ч.Айтматовдун чыгармалары, анын  өмүрү жана чыгармачылыгы эң бийик руханий жана моралдык баалуулуктардын  үлгүсү. Ч.Айтматовдун легендарлуу  чыгармалары  балдардын  чыгармачылык потенциалын өстүрүүгө, гумандуулукка жана боорукердикке тарбиялайт.

Окуучулардын  жайкы эс алуусун мазмундуу, китеп окуу  менен  өткөрүү.

Республиканын бардык булуң бурчунан балдарды китеп окууга, китеп дүйнөсүнө  тартуу, китепке кызыктыруу.

Онлайн –сынактын уюштуруучусу: Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук “Сейтек” борбору, КР Билим берүү жана илим Министрлиги.

Бул Жобо сынактын  максатын жана милдетин кароо менен бирге, сынактын мазмунун камтып, аны  өткөрүүнүн  мөөнөтүн жана  катышуучулардын  милдеттерин карайт.

Максаттары:

1.      Улуу жазуучунун көркөм чыгармаларын  балдардын жана жаштардын арасында  жайылтуу.

2.   Балдарды жана өспүрүмдөрдү  китеп окууга, көркөм  адабиятты , улуу жазуучунун  чыгармаларын окууга  тартуу. Балдардын жайкы  эс алууларын  үзүрлүү өткөрүү.

3.      Ч.Айтматовдун  чыгармачылыгына  балдарды жана өспүрүмдөрдү  тартуу, алардын өз демилгелүү, активдүү   болуусуна жана өз мамлекети үчүн сыймыктанууга  тарбиялоо

 

 

Сынактын милдеттери:

Залкар жазуучу, ойчул, мамлекеттик жана коомдук  ишмер   Ч.Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы  менен таанышуу.  Ч.Айтматовдун легендарлуу чыгармалары аркылуу   балдардын нравалык мүнөздөрүн калыптандыруу, Ата-Мекенди  сүйүүгө, патриоттуулук сезимдерди ойготуу, тарбиялоо.

Балдардын  чыгармачылык потенциалын  өстүрүп, өсүп келе жаткан муунду, окуучуларды Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча онлайн – сынакка  катышууга  үндөө.

Сынакты өткөрүүнүн шарттары:

1.      Сынакка жалпы билим берүүчү мектептердин жана мектептен тышкаркы билим берүүчү  уюмдардын  окуучулары катыша алышат.

 2.     Сынак үч номинацияда  өтөт: “ Эң жакшы сүрөт” ( катышуучлардын жашы 8 жашка чейин), “Эң жакшы монолог” (катышуучулардын жашы 9 жаштан 12 жашка чейин), “Эң жакшы эссе” ( 13 жаштан жогору) 

Сынактын шарты:

Ч.Айтматовдун бир чыгармасын окуп бүтүп, айтылган үч номинацияда  берүү шарт.

Жазуучунун  бир чыгармасынан үзүндү тандап, окуп берип, жатка айтып берип, видеого тартып, бир чыгармасынан үзүндүдөн  сүрөт  тартып, жазуучунун  чыгармасы аркылуу түшүнгөнүнө  эссе жазып, эссени  так, мазмуну менен  окуп берип, видео аркылуу жөнөтүү.

Сынакка  берилген  катышуучуунун  иши  окуган  чыгарманын,   улуу жазуучунун  чыгармасынын түшүнүгүн, мазмунун  жана   маанисин  бере алышы керек.

 Ар бир катышуучудан талапка ылайык бирден  автордук иш каралат. 

Сынактын  чечими:

Мөөнөтү: 2020 –ж.  10 августу.

Сынакка жөнөтүлгөн сүрөттөр, видео роликтер монолог, эсселер  жиберген  ар бир катышуучунун  -  билдирүүсү менен  жөнөтүлөт.

Сынакка  автордук иштер гана кабыл алынат.

Бардык  автордук иштер: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. почтасына, же  вотсап номерлерине  тел.: 0555769672, 0551727269 жөнөтүлөт, андан кийин алар иштелип  чыгып:     Fаcebook баракчасына, “Сейтек” борборунун  сайтына жайгаштырылат.

Аягында  катышуучулар   дипломдор менен сыйланышат. Эң активдүү катышкан окуучулар “Сейтек” борбору өткөргөн иш-чарага  чакырылат

 

 

 

 

 

Тиркеме № 1

Катышуучунун билдирүүсү

 

Катышуучунун аты, ысымы ____________________________________________

 

Жашы_______________________________________________________________

 

 Окуган мектептин аты,  дареги _______________________________________________

 

Областы_________________________________________________________________

 

Сынакта аткарылуучу чыгарманын аты: ______________________________________

 

Кайсы номинация: (Ч.Айтматовдун кайсы чыгармасын окудуңар, кайсы чыгармасынан

үзүндү:

Сүрөт__________________________________________________________________

Монолог ____________________________________________________________

Эссе ________________________________________________________________ 

                         

Байланышуу (e-mail, моб. тел. WhatsApp): ______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Кол тамга: _________________________________________________

                                                                                         «___» ____________ 2020 г.

 

 

 Онлайн-конкурс «Читая Айтматова»  среди учащихся  общеобразовательных школ, внешкольных учреждений  дополнительного образования республики   в дни летних   каникул

Проводится в рамках “Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей”

 

Общее положение

Жизнь и творческое наследие великого писателя, мыслителя, общественного и государственного деятеля современности Ч.Т. Айтматова – целая эпоха, знакомство с которой формирует у детей нравственные качества, любовь к Родине, патриотизм, уважение к человеку и к его добрым делам, труду и совести. Произведения Ч. Айтматова, его личная жизнь и творчество является примером высокой духовности и нравственности. Легендарные произведения Ч.Айтматова способствует развитию у детей творческого потенциала, гуманности и сочувствия.

Организатором  конкурса является: Национальный Центр детей и юношества  “Сейтек” Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Настоящее положение рассматривает цели и задачи, содержание, сроки  проведения  конкурса и  обязанности участников.

Цели:

1.      Содействие  развитию  художественного  творчества  великого  писателя  среди детей и подростков.

2.    Привлечение  детей и подростков к чтению книг, художественной  литературе,  любви произведениям  великого  писателя.  

3.      Вовлечение  детей и подростков в  творческую  деятельность  Ч Айтматова, формирование у них активной жизненной  позиции и чувства гордости за свою страну.

Задачи конкурса:

Знакомство с жизнью и творческим наследием Чингиза Айтматова-великого писателя, мыслителя, общественного и государственного деятеля.

Формирование у детей нравственных качеств, любви к Родине, патриотизма   через легендарные произведения Ч.Айтматова.

Развитие творческого потенциала детей и привлечение подрастающего поколения Кыргызстана к участию в конкурсе по произведениям Чингиза Айтматова.

 

 

 

 

Условия проведения конкурса:

1.      В конкурсе участвуют, учащиеся  общеобразовательных  школ республики и внешкольных учреждений дополнительного образования.

2.      Конкурс проводится в трех номинациях: “Лучший рисунок” (участники до 8 лет), “Лучший монолог” (участники от 9 до 12 лет), “Лучшее эссе” (участники от 13 лет старше).

 

Условия конкурса:

Прочитать произведение Ч. Айтматова, осмыслить и передать в одной из трех номинаций.

Выбрать отрывок из произведений писателя, прочитать или рассказать его наизусть и снять на видео, нарисовать рисунок, написать эссе по мотивам произведений классика.

Каждая представленная работа участника на конкурс должна передать понимание автора о прочитанном, смысл и содержание произведения великого писателя.  

От каждого участника на конкурс принимается только одна работа.

 

Решение конкурса:

Сроки: до 10 августа 2020 г.

Во время отправки рисунков, видео-роликов с монологами и эссе на конкурс , на каждого участника заполняется  анкета – заявка.    

На конкурс принимаются только авторские работы.

Все работы отправлять на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или на вотсап по тел.: 0555769672, 0551727269, после они обрабатываются, и выставляются на  страничку   Fаcebook, на сайт  Центра  “Сейтек”.

Участники награждаются  дипломами. Самые активные участники онлайн-конкурса приглашаются на мероприятие НЦДЮ “Сейтек”

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

 

Фамилия, имя  участника ____________________________________________

 

Возраст_______________________________________________________________

 

 Адрес школы, название _______________________________________________

 

Область_________________________________________________________________

 

Какое произведение : ______________________________________

 

По какой номинации: (Какое произведение Ч.Айтматова прочли, отрывок из какого произведения:

Рисунок__________________________________________________________________

Монолог ____________________________________________________________

Эссе ________________________________________________________________ 

                         

Обратная связь (e-mail, моб. тел. WhatsApp): ______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Подпись: _________________________________________________

                                                                                         «___» ____________ 2020 г.